Gå til HRAF's hjemmesider! Gå til LO's hjemmesider!

   STARTSIDEN     MEDLEMSKAP    TARIFFAVTALER    VEDTEKTER    OM FORENINGEN    LINKER

MEDLEMSFORDELER


OM FORENINGEN

Litt om yrket vårt
Et av de eldste yrker er det sikkert at næringen vår tilhører. Det har historien utallige eksempler på. Allerede i Egypt 6000 år før Kristus var det herberger og skysstasjoner hvor de reisende kunne ta inn og finne losji både for seg selv og hesten, som var det viktigste transportmiddel på de tider.

Trafikk- og gjestgivernæringen kan man følge gjennom hele historien. Ofte er post og etterretningsvesen knyttet til næringen.

En særlig kategori gjestgiverier eller hoteller oppsto ved helbredene kilder, de senere kurhoteller og sanatorier. Med disse steders fremkomst oppdaget folk snart at gjestgiveriene ikke bare kunne nyttes til overnatting, men også til hvile og rekreasjon.

Glasspengene avskaffes
Avskaffelsen av glasspengene sto i mange år som det fremste stridsspørsmål. Foruten på Sahras Telt og Grand Hotell var det i mars 1904 en konflikt om avgiften på Theaterkaféen, hvor kelnerne måtte betale 1% av sin fortjeneste til bedriften.

Prosentlønnssytemet innføres
Serveringspersonalet lønnsform var et gammelt system som gikk ut på at gjesten etter eget hode skulle betale kelneren et passende beløp. Dette var det såkalte ”drikkepengesystem”.

Den 11. august 1924 ble det vedtatt en lov om restaurantskatt. Denne ble innført ved at kelnerne skulle innkreve 10% skatt for alle regningsbeløp over kr. 3,00.

Arbeidsledighetskassen settes ut i livet
På Norsk Kelnerforbunds 11. landsmøte i 1926, ble det fremmet forslag om at man ikke skulle gå til innkjøp av et feriehjem, men heller nytte rentene fra rekreasjonsfondet (som nå var kommet over 75.000,-) til utdeling til rekreasjon for slitne og syke kelnere.

Norsk Hotell- og Restaurant Arbeider Forbund stiftes
Kelnerne hadde gjennom et par mannsaldre holdt organisasjonstanken levende innen faget. Flere ganger hadde kelnerne tatt initiativ til å danne en felles organisajon for personalet, men hver gang hadde dette mislyktes.

Hotell- og restaurantstreiken i Oslo 1936
Om året 1935 og første to tredjedeler av året 1936 hadde stått i konsolideringens tegn av organisasjonen, skulle siste halvdel av 1936 stå i kampens tegn. Allerede sommeren 1936 hadde Oslo Kelnerforenings medlemsmøte nedstatt en komité som sammen med forbundet la opp tariffrevisjonen i Oslo høsten 1936.

Hotell- og restaurantarbeiderenes lærlingeskole i Oslo
Den 1. mars 1939 åpnet hotell- og restaurantarbeiderenes fagskole med en lang rekke prominente herrer til stede. Dermed var det gjort et stort skritt i riktig retning når det gjaldt utdannelsen av hotell- og restaurantarbeidere.


SISTE NYHETER
kunne ikke logge på database