Gå til HRAF's hjemmesider! Gå til LO's hjemmesider!

   STARTSIDEN     MEDLEMSKAP    TARIFFAVTALER    VEDTEKTER    OM FORENINGEN    LINKER

MEDLEMSFORDELER


TARIFFAVTALER

Her er et utdrag fra § 6 i tariffavtalen som er særbestemmelser for prosentlønnet serveringspersonale.

1. I bedrifter hvor det omsettes vin og/eller brennevin skal det være prosentlønn hvis hovedorganisasjonene ikke blir enige om noe annet. Det samme gjelder bedrifter med ølomsetning hvor prosentlønn allerede er gjennomført.
1.1 Bestemmelsene i pkt. 1 gjelder ikke rene kafeteriaer med selvbetjening, dog unntatt puber eller barer. Bestemmelsene i pkt. 1 gjelder ikke hoteller som hovedsakelig har servering til gjester som bor på hotellet.

2. Arbeid i forbindelse med servering
2.1 Servitøren holder “apoteket” i ordentlig stand. Det samme gjelder deres stasjoner i serveringstiden. Ved arbeidstidens slutt har de å rydde bordene for servise og duker, og hvis bedriften ønsker det, plassere stolene på bordene.

3. Lønn
3.1 Servitørens lønn (serveringspenger) inkluderes i bedriftens totalpriser, og avregnes med 12,5% av vedkommendes bruttoomsetning (inklusive tilleggsavgift). De faste servitørene i en og samme bedrift (avdeling) skal ha de samme arbeidsmuligheter og gå i runde.

3.6 Kontanttillegg
Med fagbrev for servitør kr 3.339,13
Uten fagbrev for servitør kr 1.903,88
Ved fravær uansett grunn reduseres beløpet forholdsvis. Måneden regnes som 154 timer.

3.7 Garantibestemmelse for prosentlønte servitører
Hvis ikke den tarifferte prosentinntekt innbringer hver enkelt av de fast ansatte servitører en månedsinntekt som nedenfor anført (garantibeløp), utbetaler bedriften differansen mellom garantibeløpet og prosentinntekten regnet gjennomsnittlig med full arbeidstid etter vaktlisten over 2 måneders periode med utgangspunkt i 1. januar.


SISTE NYHETER
kunne ikke logge på database