Gå til HRAF's hjemmesider! Gå til LO's hjemmesider!

   STARTSIDEN     MEDLEMSKAP    TARIFFAVTALER    VEDTEKTER    OM FORENINGEN    LINKER

MEDLEMSFORDELER


VEDTEKTER


2. Foreningens Stønads-, Rekreasjons- og Feriefond


Utdrag fra foreningens Stønads-, Rekreasjons- og Feriefond

§ 1. Formål
Oslo Servitørforenings Stønads-, Rekreasjons- og Feriefond har til formål:
1) Å yte tilskudd i tillegg til den offentlige uføretrygd til medlemmer av Oslo Servitørforening.
2) Å yte tilskudd til drift av feriesteder for foreningens medlemmer.
3) Å yte tilskudd til eldre og syke medlemmer som nevnt under § 8.
4) Å dekke utgiftene til de veteranturer som arrangeres av Oslo Servitørforening. Fondet kan også yde tilskudd til administrasjon og drift av Oslo Servitørforenings virksomhet.

§ 3. Fondets forvaltning
Fondets grunnkapital anbringes som bestemt for umyndiges midler eller i prosjekter som styret finner gir tilsvarende sikkerhet. Fondets grunnkapital kan ikke i noe tilfelle angripes unntatt ved kjøp av fast eiendom. Dersom noen del av Fondets grunnkapital skal nyttes til kjøp av fast eiendom, må dette godkjennes på Oslo Servitørforenings årsmøte.

§ 5. Stønad
Berettighet til stønad etter § 1, punkt 1) og 3), er medlemmer med uavbrudt medlemskap og betalt kontingent i minst (10 kontingentår) 120 måneder i Oslo Servitørforening. Medlemmer som er gitt fritak for kontingent i henhold til forbundets vedtekter (fristemplet) opparbeider ikke rettigheter så lenge de er fritatt for kontingent.

§ 6. Tilleggsstønad til offentlig uføretrygd
Om et medlem av Oslo Servitørforening må gå ut av aktivt på grunn av uførhet, og medlemmet er tilstått offentlig uføretrygd, tildeles medlemmet stønad (jfr. § 7) som beregnes med utgangspunkt i antall kontingentår i henhold til nedenstående skala:

Fra 10-15 kontingentår
Over 15-20 kontingentår
Over 20-25 kontingentår
Over 25 kontingentår


SISTE NYHETER
kunne ikke logge på database