Gå til HRAF's hjemmesider! Gå til LO's hjemmesider!

   STARTSIDEN     MEDLEMSKAP    TARIFFAVTALER    VEDTEKTER    OM FORENINGEN    LINKER

MEDLEMSFORDELER


VEDTEKTER3. Oslo-Bryggerienes Gesellfond

Utdrag fra Oslo-Bryggerienes Gesellfond til beste for Oslo Servitørforening

3. Fondets inntekter skal i første rekke benyttes til yrkesopplæring i Oslo i servitørfaget.
Dertil kan det bevilges tilskudd til nødvendig utstyr til de videregående skolers servitørlinjer i Oslo.
Oslo Servitørforenings styre fastsetter til enhver tid hvilke av forannevnte formål det kan ytes stipend eller tilskudd til. Stipend til enkeltpersoner ytes med høyst kr. 5000,-.


SISTE NYHETER
kunne ikke logge på database